Qui som

Finalitats i activitats de l'associació

Les finalitats de l’associació són:
 •     Difondre la Fotografia en qualsevol de les seves possibles expressions.   
 •     Promoció, formació i integració del seus associats, mitjançant la realització d’activitats culturals, especialment les relacionades amb la fotografia.
 •     Recolzar i fomentar les pràctiques fotogràfiques entre els seus associats.
 •     Col·laborar amb altres associacions en aquelles activitats que l'Associació decideixi.   
 •     Donar a conèixer la fotografia, com un art més, portant a terme accions formatives i divulgatives.
 •     Creació d’un fons fotogràfic.
Per aconseguir aquestes finalitats, es desenvoluparan les activitats següents:
 •     Programació de tallers i cursos per tal de millorar els coneixements relacionats amb la fotografia.
 •     Programació de concursos, fòrums, exposicions, publicacions i pràctiques de estudi i laboratori digital.
 •     Programació de trobades d'associats i afeccionats a la fotografia.
 •     Participació d'activitats conjuntes amb altres associacions.
 •     Qualsevol altre activitat que pugui fomentar de la fotografia.
 •     En queda exclòs qualsevol ànim de lucre.
Estatuts

Contacte
Si vols contactar amb nosaltres escriu un correu a la següent adreça:
afsencelles@gmail.com
Segueix-nos a:Junta directiva

Xisca Alomar Mayol, presidenta

Jaume Perelló Llabrés, vicepresident

Josep Bergas Llabrés , secretari

Miquel Àngel Oliver Oliver , tresorer


Pep Aguilar, vocal

Albert Aguilera, vocal

Rafel Cladera, vocal

Catalina Cirer, vocal

Pedro Serra, vocal